Kryssord på "Glinkas kreativitet"

Kjære venner! Jeg presenterer for deg et nytt musikalsk kryssord. På dette tidspunktet er et kryssord knyttet til arbeidet til den store russiske komponisten Mikhail Ivanovich Glinka. Kryssordet på Glinka består av 24 spørsmål, hovedsakelig relatert til hans arbeid. Omtrent halvparten av alle spørsmål er relatert til opera.